Maria Karpińska

Maria Karpińska (ur. 1988 w Warszawie) - pisarka i krytyczka literacka. Absolwentka wydziału Artes Liberales na UW. W 2014 roku otrzymała stypendium Rządu Włoskiego na badania naukowe dotyczące związku literatury i narracyjnego budowania tożsamości prowadzone na Università di Pisa, zaś w 2015 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie cyklu opowiadań. Artykuły, opowiadania, recenzje literackie i operowe publikowała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Czasie Kultury”, „Teatrze”, „Znaku”, „Nowych Książkach”, „Twórczości”, na dwutygodnik.com i przekroj.pl. Laureatka Nagrody Literackiej Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2021.

Wybrane publikacje

Książki:

Ucichło, wyd. W.A.B 2022, seria Archipelagi, red. Izabella Kaluta;

Żywopłoty, wyd. W.A.B 2020, seria Archipelagi, red. Ida Świerkocka;

Książka dla dzieci:

Zdarzyło się w Warszawie. Historia miasta dla dzieci, il. Anna Burchard, wyd. Muzeum Warszawy 2022, red. Aleksandra Kędziorek;

Przykładowe publikacje prasowe:

Dla Kwartalnika „Przekrój”: https://przekroj.pl/autorzy/maria-sokolowska

Dla Miesięcznika „Znak”: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/autor/maria-karpinska/

Dla Magazynu Wizje: https://magazynwizje.pl/karpinska-proza/

Polityka Prywatności Regulamin