Karol Maliszewski

Urodził się w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Opublikował wiele zbiorów wierszy – ostatnie to „Jeszcze inna historia. Wiersze wybrane”, 2015, „[małe zawsze]”, 2017, „Piosenka o przymierzaniu”, 2019, „Silnik na trawie” 2022, oraz kilka książek prozatorskich, m.in. „Faramucha”, 2001 (nominowana do Paszportu Polityki), „Sajgon”, 2009, „Manekiny”, 2012, „Przemyśl-Szczecin”, 2013 (nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego), „Ludzie stąd”, 2017, „Szpok. Próby”, 2020. W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, 2006 (nominowana do Nagrody Nike), „Po debiucie”, 2008, „Pociąg do literatury”, 2010, „Wolność czytania”, 2015, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”, 2018. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”, 2011. W 2017 zadebiutował jako twórca dla dzieci książką pt. „Przypadki Pantareja”. Ostatnio wydał książki krytycznoliterackie pt. „Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet”, 2020 i „Język w ogniu i inne metafory krytycznoliterackie”, 2022. Jest laureatem nagród: im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001), EMOCJE 2015 Literatura (nagroda Radia Wrocław), uhonorowany stypendium twórczym Wojewody Wałbrzyskiego oraz dwukrotnie stypendium twórczym Ministra Kultury i Sztuki. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Razem z Olgą Tokarczuk organizuje festiwal Góry Literatury. Zajął się baśniami i legendami ze środkowych Sudetów, czego owocem stały się książki „Czarownica nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic”, 2021 oraz "Diabeł z Wilkowca. baśnie i legendy z okolic Nowej Rudy", 2023.

Wybrane publikacje

Poezja

Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce, SW Logo, Nowa Ruda 1991

Młody poeta pyta o-, OKIS, Wrocław 1994

Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach, Przedświt, Warszawa 1996

Rok w drodze, Ruta, Wałbrzych 2000

Inwazja, Zielona Sowa, Kraków 2004

Zdania na wypadek. Wiersze wybrane, Brzeg 2008

Potrawy pośmiertne, Poznań 2010

Ody odbite, Wrocław 2012

Jeszcze inna historia. Wiersze wybrane, Poznań 2015

[małe zawsze], Łódź 2017

Piosenka o przymierzaniu, Wrocław 2019

Silnik na trawie, Wrocław 2022

 

Proza

Faramucha, Zielona Sowa, Kraków 2001

Sajgon, Wrocław 2009

Manekiny, Warszawa 2012

Przemyśl-Szczecin, Wrocław 2013

Ludzie stąd, Kraków 2017

Szpok. Próby, Wrocław 2020.

 

Krytyka literacka

Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, IW Świadectwo, Bydgoszcz 1999

Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001

Rozproszone głosy, Warszawa 2006

Po debiucie. Dziennik krytyka, Wrocław 2008

Pociąg do literatury. Szkicownik z Dolnego Śląska, Wrocław 2010

Wolność czytania, Mikołów 2015

Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury, Kraków 2018

Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet, Kraków 2020

Język w ogniu i inne metafory krytycznoliterackie, Wrocław 2022

 

Dramat

Idące, „Dialog” 2021, nr 9, s. 51-73.

 

Inne

Jak zostać pisarzem, Wrocław 2011

Przypadki Pantareja, Wrocław 2017

Czarownica nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic, Kraków 2021

Diabeł z Wilkowca. Baśnie i legendy z okolic Nowej Rudy, Wrocław 2023

 

Tłumaczenia

Jiří Červenka, Teoria przekładu. Wiersze stare i nowe, Opole 2016

Polityka Prywatności Regulamin