Spotkania wokół „Skarbów wulkanu” Verne’a jesienią

Opublikowano: 13.07.2022 przez

W październiku ukaże się wznowienie powieści Julesa Verne’a „Skarby wulkanu” w moim przekładzie.

Z tej okazji 12 X będę miała spotkania w Rzeszowie, a 13 X w Tarnowie. Jestem zainteresowana innymi spotkaniami na Podkarpaciu w tygodniu 10-16 X. Przyjmuję także zgłoszenia z innych regionów Polski w drugiej połowie miesiąca i do końca listopada. Możliwe również wykłady dla młodzieży licealnej dotyczące Verne’a (oraz filozofii Henri Bergsona).

Unia Literacka

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury